Suma Activos SAS – Recurso Punta Gigante

[box type=”info”]Ingrese a los siguientes Links mediante  < CLICK >  para consultar información actualizada:[/box]

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/a-Rec.-Punta-Gigate.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] a) Recurso                                 < Click > [/button]

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/b-ANEXO-1-P.G..pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] b) Anexo 1                                 < Click > [/button]  

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/c-ANEXO-2-P.-G..pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] c) Anexo 2                                 < Click > [/button]  

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/d-ANEXO-3-P.G..pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] d) Anexo 3                                 < Click > [/button]  

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/e-ANEXO-4-P.G.-Pag-01-15.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] e) Anexo 4   (pag 01 a 15)         < Click > [/button] 

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/e-ANEXO-4-P.G.-Pag-16-29.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”]    Anexo 4   (pag 16 a 29)         < Click > [/button]  

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/f-ANEXO-5-P.G..pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] f) Anexo 5                                 < Click > [/button]  

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/06/g-ANEXO-6-P.G..pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] g) Anexo 6                                 < Click > [/button]