Decisión 011 – Suma Activos SAS

[box type=”info”]Ingrese a los siguientes Links mediante  < CLICK >  para consultar información actualizada:[/box]

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/07/AVISO-DECISION-011-RESUELVE-ACLARACION.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] a) Aviso Decisión 011                                                 [/button]

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/07/011-RESUELVE-ACLARACION-Y-ERROR-ARITMETICO.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] b) Decisión 011 del 19 de julio de 2019                     [/button]   

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/07/FDR-ACLARACION-Vs-DEC-010-pag-1-a-30.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”] c) Solicitud Financiera Dann Regional – Pag   1 a 30[/button] 

[button link=”http://www.echandiaasociados.com/wp-content/uploads/2019/07/FDR-ACLARACION-Vs-DEC-010-pag-31-a-59.pdf” type=”icon” newwindow=”yes”]    Solicitud Financiera Dann Regional – Pag 31 a 59[/button]